Η Διοίκηση του Δημοτικού Θεάτρου Μαραθώνα

Διοικητικό Συμβούλιο:

Τσίρκας Στέργιος – Πρόεδρος
Μπατζές Νικηφόρος – Αντιπρόεδρος
Λέπουρης Γιώργος – Μέλος
Φωτίου Όλγα – Μέλος
Νίκανδρος Μιχάλης – Μέλος
Κουρουνάκος Νίκος – Μέλος
Παππάς Γιάννης – Μέλος
Γκινοσάτης Μανώλης – Μέλος
Νησιώτης Γιώργος – Μέλος

 

Αναπληρωματικά Μέλη ΔΣ:

Λάσκος Αργύρης, Ζουμπουρλής Νικόλαος, Πατεράκη Καλλιόπη, Κοντοθόδωρα Νόνα, Μυλωνάς Δημήτρης, Τσέλιου–Παππά Σωτηρία, Παπαδοπούλου-Μούτσιου Νότα

Η διοίκηση του Δημοτικού Θεάτρου Μαραθώνα ασκείται από 9 μελές  Διοικητικό Συμβούλιο που ορίζεται από το Δημοτικό Συμβούλιο και στοχεύει στην πλουραλιστική εκπροσώπηση.

Κλείνοντας, το Νομικό Πλαίσιο της λειτουργίας του Δημοτικού Θεάτρου, θα πρέπει να σημειώσουμε δύο πολύ σημαντικά, κατά τη γνώμη μας, γεγονότα που καθορίζουν αλλά και θα καθορίσουν, πολύ περισσότερο στο μέλλον, την πορεία του.

Το πρώτο από αυτά είναι η  διατήρηση του ως αυτοτελούς νομικού Προσώπου δυν. του άρθρου 103 παρ, 3 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87, Τ.Α΄,7.6.2010), το οποίο ορίζει: επιτρέπεται να διατηρηθούν ως αυτοτελή νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου δήμων εκείνα των οποίων η δραστηριότητα από πλευράς ευρύτερης αναγνώρισης, εξειδικευμένου αντικειμένου, μακροχρόνιας απόδοσης έργου και γενικότερης καταξίωσης της προσφοράς τους δικαιολογεί την ανωτέρω διατήρηση. (ΦΕΚ 1765,Τ. Β΄, 5΄8΄2011).

Το δεύτερο πολύ σημαντικό γεγονός είναι η τροποποίηση της συστατικής πράξης, που ήδη έχει ψηφισθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο και στοχεύει στην:   

Α) Συγκέντρωση, αξιοποίηση και ανάπτυξη όλων των πνευματικών και πολιτιστικών δυνάμεων καθώς και ενίσχυση της αντίστοιχης δραστηριότητας στον Ενιαίο Δήμο Μαραθώνα (Μαραθώνας, Νέα Μάκρη, Γραμματικό, Βαρνάβας).

Β) Την έρευνα, συλλογή, διάσωση και ανάδειξη του συνόλου της Πολιτιστικής Κληρονομιάς του ενιαίου Δήμου.

Γ) Την αναζωογόνηση της Λαϊκής Παράδοσης σε συνδυασμό με όλα τα σύγχρονα πολιτιστικά ρεύματα.

Δ) Την ανάπτυξη νέων τεχνικών, ώστε η διαφορετικότητα τόσο στη σύλληψη, στη υλοποίηση και στη στόχευση των δράσεών μας να ενδυναμώσει και να επεκτείνει τις υφιστάμενες δομές.

Ε) Την έμπρακτη διάθεσή μας να παραχθούν μοναδικά, πρωτότυπα και πρωτοποριακά πολιτιστικά αγαθά.

Και τέλος,

ΣΤ) Την πλουραλιστική εκπροσώπηση όλων των τάσεων και απόψεων του συνόλου των πολιτών του Δήμου μας στο Διοικητικό Συμβούλιο.