Γιατί πρέπει να φέρετε τα παιδιά σας (6-15 ετών) στα θεατρικά παιχνίδια του Δημοτικού Θεάτρου Μαραθώνα

Σε αυτόν τον κύκλο δραστηριοτήτων, τα παιδιά που συμμετέχουν θα εξερευνήσουν διαφορετικούς τρόπους να προσεγγίζουν μία ιστορία και να
την παρουσιάζουν. Με διάφορες δραστηριότητες που χρησιμοποιούν τη φαντασία και υποστηρίζουν την έκφραση, τα παιδιά θα είναι σε θέση τόσο
να αναλύουν και να φιλτράρουν τις ιστορίες που έρχονται σε επαφή όσο και να δημιουργούν τα ίδια, με τα μέσα που διαθέτουν.

 

Συνοπτικά οι δραστηριότητες που θα ακολουθήσουν τα παιδιά θα έχουν να κάνουν με τα εξής:
Κοινοί στόχοι: Δραστηριότητες γνωριμίας και συνεργασίας με σκοπό να αναπτύξουν τα παιδιά ένα κοινό κώδικα επικοινωνίας ώστε να μπορούν να
είναι παραγωγικά αργότερα.
Φαντασία: Παιχνίδια που βοηθούν το παιδί να αντλεί από το περιβάλλον εικόνες και λέξεις και να φτιάχνει μία ιστορία.
Σωματικό θέατρο: Η διαδικασία με την οποία τα παιδιά παρουσιάζουν μία ιστορία χωρίς την ομιλία.
Φωνή και παρουσίαση: Τα παιδιά μαθαίνουν να εκφράζονται και να παρουσιάζουν μια ιστορία ή μία αφήγηση μπροστά σε άλλους.

Με το τέλος του κύκλου δραστηριοτήτων τα παιδιά θα είναι σε θέση να παρουσιάσουν ανάλογα με την ηλικία τους μία ολοκληρωμένη ιστορία είτε μαθαίνοντας λόγια και παίζοντας σκηνές μεταξύ τους, είτε κάνοντας αυτοσχεδιασμούς.

 

Στόχοι του κύκλου δραστηριοτήτων:

  • Να μπορούν τα παιδιά να συνεργάζονται στα πλαίσια μίας δημιουργικής
    διαδικασίας.
  • Να χρησιμοποιούν τη φαντασία τους και να δημιουργούν.
  • Να εξασκήσουν την κριτική τους ικανότητα όσον αφορά τα διάφορα νοήματα
    που προβάλλονται μέσω της τέχνης (μουσική, ταινίες κτλ.).
  • Να χρησιμοποιούν το σώμα ως εκφραστικό μέσο.
  • Να παρουσιάζουν με αποτελεσματικό τρόπο μία ιστορία.
  • Να μπορούν να αφομοιώσουν κινήσεις και κείμενο.