Δωρεάν καλοκαιρινά προγράμματα για παιδιά & εφήβους από το Δημοτικό Θέατρο Μαραθώνα

Δώστε την ευκαιρία στα παιδιά να περάσουν μοναδικά καλοκαιρινά πρωινά μαζί με το Δημοτικό Θέατρο Μαραθώνα.

Διάρκεια προγράμματος: Από 5/7 έως 31/7 (8πμ – 2μμ).

Τοποθεσία: Δημοτικό σχολείο Μαραθώνα

Μπορούν να συμμετέχουν ΔΩΡΕΑΝ παιδιά & έφηβοι.

Τα παιδιά θα απασχοληθούν τόσο με καλλιτεχνικές δραστηριότητες όσο και με περιβαλλοντική εκπαίδευση.

Πληροφορίες εγγραφές:

22943 20957  &  dithema@marathon.gr 

*Το πρόγραμμα υλοποιείται με την οικονομική υποστήριξη του υπουργείου Πολιτισμού