Πρόσκληση 12ης συνεδρίασης Διοικητικού Συμβουλίου 2021

Σας αποστέλλουμε την παρούσα πρόσκληση του Προέδρου του ΔΗ.ΘΕ.ΜΑ. με
αριθμό πρωτ. 129/27-10-2021 για δια περιφοράς συνεδρίαση την 29
Οκτωβρίου 2021 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ. με μοναδικό θέμα
ημερήσιας διάταξης το εξής: “Περί αιτήματος προς την Περιφέρεια Αττικής
για την χρηματοδότηση του Ν.Π.Δ.Δ. Δημοτικό Θέατρο Μαραθώνα, για την
διοργάνωση του 2ου Φεστιβάλ Ερασιτεχνικών Θιάσων Δήμου Μαραθώνος.”
Το κατεπείγον της συνεδρίασης οφείλεται στο γεγονός ότι αφενός υπάρχει
πρόθεση για άμεση χρηματοδότηση του Φεστιβάλ από την Περιφέρεια και
αφετέρου οι συμμετέχουσες ομάδες επιθυμούν να το υλοποιήσουν αρχές του
μήνα Δεκέμβρη και ο χρόνος που απαιτείται για την διοργάνωση είναι
περιορισμένος.

Η εισήγηση έχει ως εξής:
Προκειμένου το Δημοτικό Θέατρο Μαραθώνα να υλοποιήσει το “2ο Φεστιβάλ
Ερασιτεχνικών Θιάσων Δήμου Μαραθώνος”, αιτείται χρηματοδότηση από την
Περιφέρεια Αττικής ποσού 5.000,00 € για την αντιμετώπιση των δαπανών
διαφήμισης – επικοινωνίας και ηχοφωτιστικής κάλυψης. Σε όλα τα
διαφημιστικά μέσα που θα χρησιμοποιηθούν η Περιφέρεια Αττικής θα
αναφέρεται ως συνδιοργανωτής.

Παρακαλούμε τα μέλη να στείλουν την ψήφο τους στο παρόν email κατά τη
διάρκεια διεξαγωγής της συνεδρίασης από ώρα 10:00 π.μ. – 11:30 π.μ.
ΨΗΦΟΣ:
ΝΑΙ / ΟΧΙ (Σε περίπτωση αρνητικής ψήφου, παρακαλούμε αιτιολογήστε).

Σε περίπτωση μη αποστολής ψήφου το μέλος εγγράφεται στους απόντες.


Ο Πρόεδρος του ΔΗ.ΘΕ.ΜΑ.
Στέργιος Τσίρκας