Ανακοίνωση για τον κανονισμό λειτουργίας του Δημοτικού Θεάτρου

Το Δημοτικό Θέατρο Μαραθώνα είναι Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ) του Δήμου Μαραθώνος και ως εκ τούτου πρέπει να λειτουργεί μέσα στο πλαίσιο που θέτει η νομοθεσία. Επιπλέον η παρούσα Δημοτική Αρχή έχει εκφράσει τη βούλησή της να αναπτύξει τις δραστηριότητες του ΔΗ.ΘΕ.ΜΑ. Αυτό επιβεβαιώνεται από το γεγονός ότι ενώ το Σεπτέμβριο του 2019 υπήρχαν μόνο 2 θεατρικές σκηνές (Μαραθώνα & Βαρνάβα), σήμερα λειτουργούν επιτυχημένα 7 θεατρικές σκηνές (Μαραθώνα, Βαρνάβα, Νέας Μάκρης, Πειραματική Σκηνή, Εφηβική Σκηνή Βαρνάβα, Παιδική Σκηνή Μαραθώνα & Παιδική Σκηνή Βαρνάβα), ενώ διοργανώθηκαν 2 φεστιβάλ ερασιτεχνικού θεάτρου (Νοέμβριος 2019 και Νοέμβριος 2021) και είναι προγραμματισμένο το επόμενο φεστιβάλ θεάτρου από 29 Νοέμβρη έως 11 Δεκέμβρη με τη συμμετοχή 10 τοπικών θεατρικών ομάδων.

Σκοπός του ΔΗ.ΘΕ.ΜΑ. είναι η πολιτιστική ανάπτυξη και προβολή του τόπου μας και για αυτό αποτελεί προϋπόθεση η χρηματοδότηση του νομικού προσώπου από το Δήμο, αλλά και η εύρυθμη και σύννομη λειτουργία του. Έτσι, ενώ η ετήσια τακτική επιχορήγηση του Δήμου προς το ΔΗ.ΘΕ.ΜΑ. ανέρχεται σε 70.000 ευρώ θα αυξηθεί σε 100.000 ευρώ όταν ολοκληρωθεί η τροποποίηση της συστατικής πράξης του νομικού προσώπου. Εκτός όμως από τη χρηματοδότηση, απαιτείται η κατάρτιση και εφαρμογή Κανονισμού Λειτουργίας, η τήρηση Μητρώου Μελών και Πρακτικών κάθε ομάδας, ορισμός υπεύθυνου και εκπροσώπων θεατρικών σκηνών, καθώς και άλλων αναγκαίων προϋποθέσεων. Ο Κανονισμός Λειτουργίας του ΔΗ.ΘΕ.ΜΑ. ψηφίστηκε με την αρ. 17/21.9.2022 Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου (ΑΔΑ: ΡΓΝ14653Μ6-431) βάσει των σχετικών διατάξεων όπως μνημονεύονται στην Απόφαση. Να σημειωθεί πως είναι η πρώτη φορά που το ΔΗ.ΘΕ.ΜΑ. αποκτά κανονισμό λειτουργίας.

Οτιδήποτε άλλο γράφεται για το Δημοτικό Θέατρο Μαραθώνα, ανήκει στη σφαίρα της φαντασίας κάποιων, ή εξυπηρετεί αλλότριους σκοπούς που όμως δεν συνάδουν με τον πολιτισμό και όσα το Δημοτικό Θέατρο Μαραθώνα διαχρονικά πρεσβεύει και προάγει.